دکل های مخابراتی

در دوره حاضر، فناوری در ارتباطات به طور فزایندهای توسعه یافته است و صنایع ارتباطاتی افزایش قابل توجهی را در چند سال اخیر شاهد بوده اند. در نتیجه این رشد، تعداد برج های مخابراتی دنیا افزایش یافت، زیرا با افزایش تقاضا و کاربران، دکل ها باید بتوانند از عهده پوشش و مساله پایداری شبکه برآیند. این برج ها در ارتباطات بی سیم نقشی مهم را بازی می کنند. هرگونه نقص در ساختار این برجها میتواند به فاجعه منتهی شود. بنابراین دکل های مخابراتی دکل هایی هستند که برای اهداف مخابراتی از جمله نصب دیش های ماکروویو، آنتنهای رادیو، آنتنهای موبایل، آنتن های بیسیم و… استفاده می شوند.

تماس با ما

“صنایع درخشان نور”

آدرس ما

کارخانه: کرمان بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی-خیابان شهید آرامین- شرکت مهندسی صنایع درخشان نور کرمان

تماس / واحد فروش
تماس / واحد فروش
تلفکس
تماس / واحد فروش
وبسایت ما

http://sdnoor.com

http://sdnoor.ir

ایمیل

Sdnoor.ir@gmail.com

info@sdnoor.com