ایا میدانید 🌺🌺🌺
چه خدمات صنعتی ارائه میدهیم؟
خمکاری ورق بضخامت ۱۰ میلیمتر و بطول ۶ متر
نورد تیراهن، (در تمامی سایزها)
نورد لوله( در قطرهای مختلف)
نورد ورق بضخامت ۳ سانتیمتر
فرم دهی و قطعه سازی و …